Локалізація для американського та британського ринків

Блог

Основною причиною відмінностей між британською та американською англійськими мовами є те, що перша зазвичай зберігає написання слів, запозичених з інших мов, в той час як правопис другої схильний спрощувати, пристосований відображати вимову. Фахівцям слова, студентам за обміном, бізнесменам, всім, хто спілкується в англомовному середовищі, варто знати ці розбіжності, щоб уникнути плутанини та підкреслити свою компетентність. В окремих випадках, як побачимо далі, американський варіант є прийнятним і в британській англійській. Попри це, важливо дотримуватися одного стилю впродовж усього тексту.

Відверто кажучи, у своїй кар’єрі я вперше зіткнулася з відмінностями двох правописів під час навчання на курсі Cambridge Advanced English. До приходу у перекладацьку справу я працювала на технічних позиціях. Зараз я розумію, що для тієї ж аутсорсинг-компанії, наприклад у локалізації інтерфейсів, листуванні з іноземними замовниками й підрядниками (які можуть розташовуватись як в країнах ЄС, так і в Новій Зеландії або Канаді), ці відмінності мають величезне значення.

Розглянемо основні з них (спочатку подаємо британський варіант, далі – американський), а також відповідні винятки.

“-re/-er”
Стосується це слів грецького, французького або латинського походження, що закінчуються приголосним, за яким слідує ненаголошений -re. Американці міняють місцями ці дві літери, найчастіше, в закінченнях “-bre” і “-tre” (metre, fibre, centre). Цікаво, що в Британії обидва варіанти були поширені до видання 1755 року словника доктора Джонсона, а Шекспір в своїх перших фоліантах використовує саме “-er”. Так само, у назвах вимірювальних приладів початково використовувався суфікс “meter”.

В багатьох похідних слів, наприклад, central, fibrous, spectral, “e” випадає. Слова, в більш пізній час запозичені з французької, часто зберігають “-re” і в американському варіанті (cadre, chèvre, émigré). Винятками є також деякі слова германського (anger, mother, timber, water), і романського (danger, quarter, river) походжень. А закінчення “-cre” (mediocre, acre, lucre, massacre) використовується скрізь, щоб показати, що “c” вимовляється як “k”, а не як “s”.

“-our/-or”
Цей суфікс є словотворчим елементом, який використовується для створення іменників стану, умови або якості та походить від латинського “-orem”. У Сполучених Штатах невимовлювана “u” поступово зникла із таких слів на початку 19-го століття, наприклад: endeavor, rumor, neighbor, labor, odor, behavior, color та ін. Деякі слова британської англійської втрачають свою “u” при додаванні до них суфіксів: “-ous”, “-ate”, “-ation”, “-ant”, “-ific”, “-ize/-ise” (формування деяких з них вимагає префіксів), наприклад: humorous, evaporate, coloration, deodorant. Водночас, сотні іменників (error, terror, corridor, sector, stridor), особливо – приналежності або дії (elevator, vendor, professor), мають усталене закінчення “-or” в обидвох регіонах. Проте, існують і слова, які скрізь закінчуються на “-our”, наприклад: glamour, contour, velour.

Закінчення на голосну плюс “l”
Чи подвоювати кінцеву “l” у двоскладових дієсловах перед суфіксом на голосну – часте питання. У британській орфографії відповідь на нього є практично однозначною – так. В американській діє правило, згідно з яким “l” подвоюється, тільки якщо наголошеним є останній перед суфіксом склад. Однак більшість слів, що закінчуються на “l”, мають наголошений перший склад, тому подвоєння не відбувається: сáncel – сánceled, сánceling, équal – équaled, equaling; але: rebél – rebéllion, propel – propellant, propélled. Тому, пишучи для американського читача, перевіряйте наголос.

Є декілька дієслів, які навпаки – пишуться з двома “l” в США, і з однією – в Британії: appall, distill, enroll, enthrall, fulfill, instill, (це правило зберігається і при додаванні суфіксів, таких як “-ment”, “-s”. А слова “skil(l)ful” і “wil(l)ful”, попри те, що їхні іменники-корені “skill” і “will” в усьому світі пишуться однаково, в британському правописі втрачають другу “l”.

Дієслова на “-ise/-ize”
Це досить цікава відмінність, оскільки в США використовується виключно перший варіант, у той час як в Британії низка авторитетних лінгвістів підтримує використання обидвох. Початково цей суфікс походить від грецького дієсловотворчого “-izein” (пізніше, латинського “-izare”). У Старофранцузькій він перетворився на “-iser”, і вже в такому вигляді потрапив в англійську. Таким чином, американський правопис наблизився до грецького оригіналу.

Це стандартне правило охоплює сотні пар дієслів (apologis(z)e, capitalis(z)e, localis(z)e, marginalis(z)e, organis(z)e тощо). За цим самим принципом формуються слова з суфіксами “-lyse”/ “-lyze”. Однак, є і винятки, котрі по всьому світу закінчуються на “-ise” (advise, exercise, surprise, advertise, comprise, revise), і, відповідно, на “-ize” (prize, capsize, sieze).

Дві голосні поспіль
Найчастіше трапляються у медичній термінології. Британські англійські слова, які пишуться з подвійними голосними “ае” або “oе”, в американській зберігають лише “e”. Справа в тому, що багато слів латинського походження в давні часи містили лігатури – символи, утворені двома літерами для створення специфічних дифтонгів. В сучасній англійській вони розділилися назад – на два окремих символи. Американський варіант спрощує написання (лишаючи незмінною вимову). Приклади: an(a)emia, f(o)etus c(a)esium, h(a)emoglobin, apn(o)ea, pal(a)eontology, man(o)euvre та десятки інших. Небагато слів зберегли латинське написання і у США, наприклад: aesthetic, archaeology, phoenix. Пам’ятайте, що слова, напряму запозичені з латини, які закінчуються на “-a”, утворюють множину на “-ae” по всьому світу (algae, hyperbolae, vertebrae), хоча в сучасній ненауковій мові все ж частіше вживається стандартний множинний суфікс “-s”.

Наступні відмінності менш поширені, оскільки охоплюють менші групи слів, але пам’ятати про них також варто.

Іменники на “-ence/-ense”
Їх усього чотири: defence, licence, offence і pretence в американському правописі змінюють “c” на “s”. Слово licence, однак, пишеться як license в Німеччині, якщо виступає в ролі дієслова. А похідні від defence – defensible and defensive – також набувають “s”.

Іменники на “-ogue/-og”
Тут так само всього чотири слова: analog(ue), catalog(ue), dialog(ue), homolog(ue). В IT галузі, британці також надають перевагу analog. Це ненадійне правило, оскільки багато слів (prologue, pedagogue, synagogue, monologue тощо) мають закінчення “-ogue” по всьому світу.
Крім того, до прислівників і прийменників, утворених суфіксом “-ward”, можна додавати “s”, проте частіше так роблять в Британії.

Цікавий приклад – слово “centring”. Згідно з Великим Оксфордським словником, це слово містить три склади (при ретельній вимові), але в орфографії, голосного, що відповідає другому складу, немає. А слово “theatre” в американському варіанті є так само прийнятним, але означає місце не лише для демонстрації сценічних вистав, але й фільмів.
Окрім вищезгаданого подвоєння “l”, є і інші цікаві подвоєння приголосних. Так, слово “combat”, залежно від того, яка це частина мови, може мати різні наголоси. Але тут, при доданні суфікса, що починається на голосну, “t” не подвоюється (хоча варіант “combatting” включено до деяких британських словників). Так само відбувається з похідними слова “focus”: їхні варіанти з подвоєним “s” (focussed) вживаються вкрай нечасто, і виключно в Британії.

Існує також низка унікальних слово-пар, які мають специфічні орфографічні відмінності. У деяких випадках вони відображають тонку смислову та/або фонетичну різницю; в інших – правопис є єдиною відмінністю. Як бачимо, не так важко запам’ятати ці основні правила відмінностей, а для зручності пошуку слова у випадку символів, складено вичерпний перелік відмінностей американського і британського правописів, який періодично оновлюється. Крім орфографічних, існують і інші відмінності: граматичні, словникові, у числівниках та одиницях виміру тощо. Про них поговоримо у наступних статтях.

Кожевнікова Олена,
перекладач англійської мови

Замовляйте онлайн!
Отримайте миттєву знижку 5%
Замовте для отримання знижки
Замовити дзвінок
Наші Контакти
  • Пн. - Пт.:
    09:00 — 18:00
  • Сб. - Нд.:
    Вихідний