KLS
Поделиться

Чому перекладу потрібен редактор? Розглядаємо на прикладах

31.01.2019 Категория : Статьи
Чому перекладу потрібен редактор? Розглядаємо на прикладах

  Оригінал

1) Each member is appointed by the government (Council of Ministers) on a joint proposal of the President of the Court of Auditors and the Governor of the Central Bank.

І далі:

2) The auditor will be a chartered accountant or from an audit firm, and will be appointed for a five-year non-renewable term by the Minister of Finance, on the joint proposal of the President of the Court of Auditors and the Governor of the Central Bank of Portugal.  

 

Переклад (довільний, інформацію з оригіналу використано для україномовного аналітичного дослідження)

1) Кожен член призначається урядом (Радою Міністрів) за спільною пропозицією Голови Ревізійного суду та керуючим Центрального банку.

2) Аудитор … Призначається рішенням Міністра фінансів, за спільною пропозицією голови трибуналу де Конста та керуючим Банку Португалії.

Відредагований переклад

1) Кожен член призначається урядом (Радою міністрів) за спільною пропозицією Голови Рахункової палати та керівника Центрального банку Португалії.

2) Аудитор … Призначається рішенням міністра фінансів за спільною пропозицією голови Рахункової палати та керівника Центрального банку Португалії.

Пояснення

У тексті згадувалася велика кількість державних органів, компетенції та зв’язки між якими не завжди були зрозумілі. У такому випадку найкращим рішення стало звернення до першоджерела. Виявилося, що той самий орган Court of Auditors у перекладі названо по-різному – Ревізійний суд та трибунал де Конста. Щоб знайти правильне рішення, довелося скористатися пошуком за допомогою Google. Так, термін Court of Auditors використовується на позначення установи, якій в Україні відповідає Рахункова палата, Tribunal de Contas – це назва установи, про яку йдеться в тексті, португальською мовою, часто трапляється, що її не перекладають, а транслітерують. Як результат, запропоновано використати назву Рахункова палата в обох випадках.

  

 Оригінал

The biannual Fiscal Assessment Report (November, June)  

 

 

 

Переклад

Звіт про фінансову перевірку за два роки (листопад, червень)

Відредагований переклад

Звіт про фінансову перевірку – два рази на рік (листопад, червень)

Пояснення

Англійське слово «biannual» перекладається як дворічний або як такий, що трапляється два рази на рік. Таким чином, у перекладі використано обидва значення слова, але зазначена в дужках інформація вказує на правильний варіант. Помилку, яка закралася, усунуто у відредагованому варіанті.

  

   Оригінал

Besides, NACP shall run periodic monitoring of corruption risks in existing laws and regulations, and involve other NGOs as well as academic institutions, both public and private ones  

 

 

Переклад

Крім того, НАЗК повинне запустити періодичний моніторинг корупційних ризиків в існуючих законах та положеннях та залучати інші громадські організації, а також наукові установи, як державні, так і приватні, до процесу моніторингу.

Відредагований переклад

Крім того, орган повинен запустити періодичний перегляд законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм та залучати інші громадські організації й наукові установи, як державні, так і приватні, до процесу моніторингу.

Пояснення

З тексту зрозуміло, що йдеться про певні вимоги, регламентовані законодавством. У такому випадку найкраще звернутися до Закону, про який згадується. За допомогою пошуку за ключовим словом «експертиза» знаходимо розділ та положення, на які посилається автор. Уривок із Закону: «Національне агентство здійснює періодичний перегляд законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм та надає Міністерству юстиції України пропозиції щодо включення їх до плану проведення антикорупційної експертизи, передбаченого частиною четвертою цієї статті. До проведення зазначеного моніторингу Національне агентство може залучати громадські об’єднання, наукові установи, в тому числі на умовах державного замовлення на підставі відкритого конкурсу». Бачимо різницю у формулюваннях у перекладі тексту та Законі. Щоб убезпечити себе та уникнути можливих різночитань або неправильного тлумачення, найкраще відредагувати переклад, послуговуючись термінологією та формулюваннями із статті Закону.

Так, редагування перекладу – це додаткові час і гроші, яких часто не вистачає. Але, з іншого боку, це можливість відшліфувати текст та уникнути прикрих помилок, які можуть викривляти його зміст.

Мар’яна Добоні
кандидат філологічних наук, літературний редактор, коректор, перекладач

P.S. from KLS. Надання якісного перекладу – головне завдання бюро перекладів. Тому до кожного перекладу ми залучаємо дипломованого редактора. Саме для того, щоб уникнути подібних факапів.

  • 0
Комментарии ( 0 )
Оставьте отзыв
© KLS 2019 / All rights reserved.
Контакты
Закрыть