Сучасні технології відкривають нові можливості для комунікації і ведення бізнесу на відстані. Успішність переговорів з іноземними партнерами істотно впливає на репутацію компанії. Для подолання мовного бар'єру і уникнення непорозумінь необхідна професійна лінгвістична підтримка.

Із розширенням зовнішніх економічних, політичних зв'язків послуги професійних перекладачів стають усе більш затребуваними. Виникає необхідність зробити грамотний переклад документів, синхронний або послідовний переклад. Сьогодні для того, щоб гарантувати прогрес на ринку, дбати про зростання свого іміджу, необхідно перекладати іншими мовами рекламні та маркетингові матеріали, брошури, відеоролики, цілі сайти. І тут звичайного перекладу вже не досить. Потрібно адаптувати перекладену інформацію до культурних особливостей конкретної країни.

Під час проведення конференцій, семінарів, з'їздів, ділових бізнес-зустрічей широко застосовують синхронний переклад. Київ – центр політичної, економічної діяльності, лише в одній столиці послугу синхронного перекладу пропонують понад 300 бюро. Однак тільки найбільші компанії, такі як «Тріс», «Конкорд Центр» або «Профпереклад», що давно зарекомендували себе на ринку перекладацьких послуг, можуть гарантувати Вам проведення синхронного перекладу на високому рівні.

Бюро перекладів «KLS», одне з тих небагатьох, що має успішний досвід роботи, здійснює синхронний переклад багатьма європейськими мовами, а також деякими східними мовами. Найбільш затребуваним залишається синхронний переклад мовлення англійською мовою.

Жоден науковий симпозіум, жодна економічна, політична конференція не проходить без участі синхронних перекладачів. І від слів перекладачів-синхроністів часто залежить, наскільки успішно мине захід. Неправильний або неточний переклад може коштувати компанії втрати репутації чи великих економічних збитків, а країні – престижу.

Ще років сто тому синхронного перекладу в Україні й інших країнах не існувало. Текст перекладали послідовно, доповідачеві доводилося робити відчутні паузи, під час яких якраз і здійснювали переклад. Професія синхроніста дозволила пришвидшити процес перекладу. Затримки перекладу сьогодні не перевищують 5 секунд.

Для успішного розвитку політичних, економічних відносин необхідне взаєморозуміння між людьми. На жаль чи на щастя, люди на землі розмовляють різними мовами, відтак годі уявити собі життя без професії перекладача. Ця професія – одна з найдавніших та найбільш затребуваних у всі часи. З розвитком технологій відбулися зміни і у сфері цієї діяльності. Так, ще в минулому столітті виник новий вид перекладу – синхронний.

Норми поведінки, правила і діловий етикет присутні в кожній професійній діяльності. Ділова етика перекладача – це взаємини із замовником, з іншими учасниками того чи іншого заходу, з колегами за фахом, такими ж перекладачами. Перекладацька етика спрямована на формування позитивної репутації перекладача. В основі такої етики лежать три стрижневих принципи: коректність, обов'язковість, конфіденційність.

Кожна мова має притаманні лише їй особливості, тому під час перекладу ми стикаємося з низкою труднощів. Тут необхідні відмінне знання мови й досвід, і лише кваліфікований перекладач зможе передати точний зміст, зберігши притаманні мові особливості.

Складнощі можуть виникнути під час перекладу документів, синхронного перекладу, перекладу текстів для ЗМІ тощо.

Апости?ль (Apostille) – визнана міжнародним співтовариством стандартизована форма документів. Це – штамп, який проставляється на оригінали документів, що відповідають державному зразку. Такі документи вже не потребують додаткового завірення й легалізації.