Норми поведінки, правила і діловий етикет присутні в кожній професійній діяльності. Ділова етика перекладача – це взаємини із замовником, з іншими учасниками того чи іншого заходу, з колегами за фахом, такими ж перекладачами. Перекладацька етика спрямована на формування позитивної репутації перекладача. В основі такої етики лежать три стрижневих принципи: коректність, обов'язковість, конфіденційність.

Присутність перекладача – неодмінна умова проведення міжнародних зустрічей, а в умовах сьогодення годі уявити собі будь-які комерційні перемовини без участі особи, що перекладатиме незрозумілу мову. Перекладач – одночасно і обов'язковий учасник заходу, і в певному сенсі «невидимка», тобто особа, яка не повинна привертати до себе занадто багато уваги. Це – «інструмент» переговорів, завдяки якому ділові зустрічі проходять ефективно.

У той час, як перекладач проказує ту чи іншу перекладену фразу, учасники ділових переговорів мають можливість обміркувати своє подальше висловлювання. Перекладач, як посередник, не повинен виявляти своєї особистої думки. Головне – передати сенс висловлювань із відповідним емоційним забарвленням, із темпом мови мовця та його інтонаціями.

По суті, перекладачеві потрібно «вжитися» і в мовлення, і в образ тієї людини, чиє мовлення перекладач прагне донести до слухача.

Під час перекладу послуговуються гранично простими фразами, для точності змісту варто уникати метафор, прислів'їв, ідіоматичних висловів. Так, для багатьох англомовних висловлювань в українській чи то в російській мовах існує кілька еквівалентних перекладів, і тільки професійному перекладачеві під силу правильно і швидко відшукати відповідну фразу. Дослівний переклад англійського прислів'я The pot calls the kettle black звучить так: «Горщик обзиває цього чайника чорним». Однак насправді українською мовою такий вислів варто перекласти дещо інакше, скажімо, так: «Чиє нявчало б, а твоє мовчало б!», так само російською мовою потрібно обрати доречну фразу, як-от: «Чья бы корова мычала, но твоя помолчала».

Переклад у такому разі не має бути буквально дослівним, мовні норми повинні бути збережені (йдеться про мову, на яку перекладають текст).

Трапляється, перекладач змушений ставити уточнювальні питання. Відтак такі питання не мають дратувати мовця, позаяк нехтування питаннями може істотно позначитися на якості перекладу і викликати в іншої сторони переговорного процесу цілком природні подив і невдоволення.

Робота перекладача має бути зовні мало помітна, проте саме від добротності перекладу залежить успіх економічних, культурних переговорів й інших контактів різного ґатунку. Висококваліфікований досвідчений перекладач створить такий переклад, який змусить усіх учасників повірите в те, що вони спілкуються однією мовою.

Згідно з етикетом, перекладач стає зліва від мовця; якщо ж зустріч відбувається за столом, він сідає позаду і трохи на віддалі від тієї особи, мовлення якої перекладатиме.

Керівникові, який запрошує на переговорний процес перекладача, відповідно до етикету належить подякувати йому за допомогу в спілкуванні.