There can be no improvements where there are no standards.

Masaaki Imai

Травень 2018 року став для нас, команди KLS, місяцем досягнення однієї з найважливіших наших цілей.

Ми отримали підтвердження, що впроваджена та функціонуюча в компанії система управління якістю послуг перекладу повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2015 та ISO 17100:2015.

Відповідність вимогам стандарту ISO 9001 забезпечує ефективне управління всіма процесами Компанії, спрямованими на забезпечення якості послуг та дотримання принципів постійного вдосконалення всіх аспектів її діяльності.

Своєю чергою Сертифікат відповідності ISO 17100 гарантує, що постачальник послуг з  письмового перекладу впровадив основні процеси, забезпечив ресурси, встановив та дотримується правил роботи з виконавцями перекладацьких проектів, відстежує відповідність виконаних перекладів встановленим критеріям їхньої якості.

Отриманню сертифікатів та процесу сертифікації передував цілий рік кропіткої роботи з побудови системи менеджменту. Ми аналізувати та розробляли наші процеси у відповідності до вимог ISO 9001:2015 та ISO 17100:2015, отримували консультації, постійно навчалися.

В результаті проведеного аудиту зовнішніми експертами було зроблено висновок про відповідність нашої системи менеджменту якості послуг перекладу вимогам міжнародних стандартів ISO9001:2015 та ISO 17100:2015. Експерти відзначили високий рівень керованості процесів та їхній сучасний технологічний рівень, високий рівень компетентності персоналу та високу якість надання послуг перекладу.

Ми пишаємось нашим першим кроком із систематизації та впровадження міжнародних стандартів і беремо на себе зобов’язання постійно вдосконалювати якість наших послуг,нашусистему управління та забезпечуватиїї ефективність.